W miniony weekend uczestniczyliśmy w Pierwszym Kongresie Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

Kongres Katolickich Ruchow Stowarzyszen i Wspolnot Modlitewnych Kongres Katolickich Ruchow Stowarzyszen i Wspolnot Modlitewnych Kongres Katolickich Ruchow Stowarzyszen i Wspolnot Modlitewnych Kongres Katolickich Ruchow Stowarzyszen i Wspolnot Modlitewnych Kongres Katolickich Ruchow Stowarzyszen i Wspolnot Modlitewnych
Kongres Katolickich Ruchow Stowarzyszen i Wspolnot Modlitewnych     

Więcej o tym, co się tam działo na stronie:
http://www.rrkak.katowice.opoka.org.pl/?page_id=30