Dziękujemy wszystkim za modlitwę.
Dziękujemy Asi i Edycie za ubogacenie tych rekolekcji swoją obecnością.
Dziękujemy siosrtom i młodzieży za ten wspólny czas i wszystko, co od Was otrzymaliśmy i czego się nauczyliśmy! :) 

alt

alt

alt

alt