Dziękujemy wszystkim za modlitwę, obecność, zaangażowanie oraz dary z serca złożone!
SOLO DIOS BASTA!

 koncert-charytatywny  koncert-charytatywny  koncert-charytatywny  koncert-charytatywny  koncert-charytatywny
 koncert-charytatywny  koncert-charytatywny  koncert-charytatywny  koncert-charytatywny  koncert-charytatywny
 koncert-charytatywny  koncert-charytatywny